Ondertekening Intentieverklaring Geopark Schelde Delta

Met de ondertekening van de Intentieverklaring Geopark Schelde Delta op 15 juli is SLZ formeel aangesloten als partner in het internationale netwerk- en samenwerkingsverband Geopark Schelde Delta. Dit samenwerkingsverband streeft naar een officiële erkenning van het deltagebied van de Schelde als UNESCO Global Geopark in 2023, dat geldt als keurmerk voor de bijzondere geologische en landschappelijke kwaliteiten van een gebied.

De Schelde Delta laat 50 miljoen jaar aan geologische geschiedenis zien. Het vertelt het verhaal van een uniek gebied dat is ontstaan door de wisselwerking tussen land, de zee en de rivier de Schelde en de mens die van dit natuurlijke landschap een volledig cultuurlandschap heeft gemaakt. Een gebied dat, als estuarium, gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering. Het Geopark zorgt voor bewustwording bij bewoners, recreanten en ondernemers van de bijzondere ontstaansgeschiedenis en draagt bij aan de identiteit van het gebied en haar bewoners.

Het projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen evenals de EGTS Linieland van Waas en Hulst. Tal van lokale, regionale en nationale stakeholders hebben zich inmiddels aangesloten als partner, waarmee ze binnen het eigen netwerk als ambassadeur voor het Geopark fungeren. Met haar uitgebreide kennis van het Zeeuwse cultuurlandschap levert SLZ een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het Geopark.

Afbeelding: Ondertekening door SLZ-directeur Joan van der Velden, in aanwezigheid van Walter Jonkers, projectleider Geopark Schelde Delta bij de Provincie Zeeland.

Ondertekening Intentieverklaring directeur Johan van der Velden en projectleider Walter Jonkers