NLdoet: Aan de slag voor de wilde bij

Nederland Zoemt organiseert op 13 en 14 maart 2020 de Bijenwerkdag. Iedereen wordt uitgedaagd om met samen aan de slag te gaan voor de wilde bij. Om meer nestgelegenheid te creëren worden er  bijenplekken aangelegd en steilwandjes gemaakt. De voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) kan ook in dat weekend worden verbeterd door aan de slag te gaan om de omgeving bijvriendelijk te beheren. Veel bijen houden van warme beschutte plekken en kunnen dood en oud hout goed gebruiken. Ook kun je dan struiken planten, tegels weghalen of bijvriendelijke planten zaaien.

Gehoornde metselbij

Klus voor NLdoet

Heb jij ook een klus in gedachte om de wilde bij te helpen? Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van bijenheuvels, bijenhotels of steilwandjes. Ook het inzaaien van inheemse, autochtone soorten kan de voedselbeschikbaarheid vergroten. Meld je klus snel aan via  https://www.nldoet.nl/voor-klusaanbieders. Dan is uw klus vindbaar en kunnen mensen zich aanmelden om mee te helpen!

steilwandjesssss

Help je mee?

Heb jij geen klus, maar wil je wel meehelpen aan een bijenklus? Meld je dan aan bij een van de locaties in Zeeland.https://www.nldoet.nl/voor-vrijwilligers en kijk op: www.nederlandzoemt.nl. Doe jij ook mee?

Wolbij op digitalis pupurea

Wat is Nederland zoemt?

LandschappenNL, Naturalis, IVN  en Natuur & Milieu slaan de handen ineen. Met maar één doel. De wilde bij moet zich hier thuis voelen. Zodat hij meer ruimte heeft om te nestelen én genoeg voedsel kan vinden. Samen kunnen we Nederland laten zoemen voor de wilde bij.
Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij extra bijdragen van de Nationale Postcode Loterij.  Vindt meer informatie op www.nederlandzoemt.nl

nl zoent