Nieuwe film over belang van rijke dijken

Zeeland heeft duizenden kilometers aan dijken. Die zijn onmisbaar, niet alleen om het land droog te houden, maar ook voor de natuur in de polders. Op de Zeeuwse dijken leven allerlei planten en dieren. Naast de vele algemene soorten zijn er ook zeldzame of bedreigde soorten te vinden. Op sommige dijken wordt nog volgens oud boerengebruik beheerd, met enkele koeien of schapen. Juist op die plekken zijn de omstandigheden vaak gunstig voor de dijkbewoners.

rijke dijk

Deze film geeft u een indruk van het belang van dijken en wat er zoal leeft. In project Rijke Dijken worden dijken in oorspronkelijk staat hersteld als leefgebied voor plant en dier.

Stichting EIS logo

Stichting Landschapsbeheer Zeeland werkt daarvoor samen met EIS Kenniscentrum Insecten en Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels.

akkervogels