Nationale Boomfeestdag - Landelijk

Op woensdag 16 november openen we tijdens de (verplaatste) Nationale Viering Boomfeestdag het Boomfeestseizoen 2022/2023.

Thema 2022: (met) Bomen Werken!

Een actueel maatschappelijk thema is het planten van (meer) bomen.
Ze zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering.
Dat is logisch, want bomen leveren verschillende ecosysteemdiensten:

  1. ze houden water vast
  2. brengen verkoeling
  3. filteren schadelijke stoffen uit de lucht
  4. leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren.
  5. Kortom: bomen werken voor een gezond klimaat!

Boomkwekers
Vakmensen in de boomkwekerijsector werken dagelijks met bomen.
Ze kweken en verzorgen ze, en op de Nationale Boomfeestdag planten kinderen bomen in steden, dorpen of bossen. De boomkwekerijsector is een essentiële schakel in het leveren van al die bomen.

Dit jaar wil Stichting Nationale Boomfeestdag, samen met gastgemeente Zundert en Treeport BCT Partners BV, extra aandacht vestigen op deze sector. Er is namelijk een grote behoefte aan vakmensen. Door het enthousiasmeren van kinderen voor het vak streeft de stichting er naar om in de toekomst extra handen in de boomkwekerijsector beschikbaar te krijgen, zodat een nieuwe generatie kinderen nog voldoende bomen kan planten.

Landelijk Thema
Het landelijke thema van de Nationale Boomfeestdag 2022 is dan ook: “(met) Bomen Werken!”.

In Zeeland
SLZ faciliteert diverse Zeeuwse scholen en gemeenten bij de Boomfeestdag.
Wilt u als school of gemeente ook gebruik maken van onze diensten, stuur dan een e-mail naar info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel 0113-230936.

Meer info op https://www.boomfeestdag.nl/

boom

De Zeeuwse Natuur

Via het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur faciliteert SLZ elk jaar diverse scholen, gemeentes en Waterschap Scheldestromen tijdens de Nationale Boomfeestdag in Zeeland.

Wij lenen hen de genodigde gereedschappen zoals snoeischaren, ladders, helmen, handschoenen en dergelijke. Ook begeleiden wij een aantal klassen met de werkzaamheden zoals het knotten van wilgen.

In 2021 hebben er in Zeeland meer dan 100 kinderen geplant en gesnoeid tijdens de Nationale Boomfeestdag.

DZN