Nationale Bijentelling 2024

Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Op nationalebijentelling.nl wordt je stap voor stap meegenomen bij het herkennen van de 16 bijensoorten die je in je tuin kunt tegenkomen.

Ook dit jaar kost het je maar een half uur om bijen te tellen in de tuin, op het balkon of op een groene plek in de buurt. 

Waarom bijen tellen?

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.

80% van de planten waar wij van eten is voor bestuiving afhankelijk van bijen

360 verschillende bijensoorten in Nederland

34 soorten zijn in Nederland verdwenen

50% van de bijensoorten is bedreigd

Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.

Wie organiseert de telling?

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat we de bij beter kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Op de site vind je bijvoorbeeld ook een telformulier en bijengidsje.

honingbij