Mening van akkerbouwers gevraagd!

Wij zijn op zoek naar akkerbouwers die een enquête willen invullen om hun mening te geven over het functioneren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Ook akkerbouwers die niet meedoen aan ANLb mogen deze enquête invullen. Iedereen die de enquête volledig invult, maakt kans op een pakket bloemenzaad dat genoeg is om een hectare in te zaaien.

Deze enquête valt binnen het Europese Partridge-project. In zes Europese landen worden maatregelen getroffen in demogebieden om de achteruitgang van het aantal patrijzen tegen te gaan. In Nederland werken het Brabants Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Vogelbescherming Nederland samen met boeren, wildbeheerders en natuurbeschermers aan de bescherming en het herstel van  patrijzenpopulaties.

In het PARTRIDGE project stellen de partners zich o.a. de vraag hoe het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) aangepast kan worden zodat het meer bijdraagt aan het behoud en herstel van biodiversiteit.

Interreg partridge

De enquête

Deze enquête gaat over de praktische kanten van het Nederlandse stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, met de nadruk op de akkerbouw. Via deze enquête willen we meningen en suggesties verzamelen van iedereen die werkzaam is in de landbouw. We hopen dat jij een van de 1000 respondenten bent. De enquête kan worden ingevuld van 1 maart 2021 tot en met 30 april 2021.

 

Je vindt de Nederlandstalige enquête hier: https://www.flexmail.eu/vt-8efe2b95bc3838c4