Let op de bruine kiekendief!

Het broedseizoen van de bruine kiekendief is op dit moment in volle gang. De soort broedt van nature in rietvelden en rietkragen. Door verruiging en verdroging van het natuurlijke habitat verplaatst de roofvogel zich steeds vaker naar landbouwpercelen met tarwe, gerst, luzerne of graszaad. Een prima broedbiotoop, maar wanneer er straks geoogst wordt bestaat de kans dat de eieren of jongen onbedoeld worden uitgemaaid. De nesten liggen namelijk goed verscholen in het gewas en kunnen door de landbouwer gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Daarom is het van belang de nesten op tijd op te sporen en – indien nodig - beschermende maatregelen toe te passen. Er worden dit jaar meer broedende vogels in landbouwgewassen verwacht. Veel nesten in het riet zijn dit voorjaar mislukt en dan proberen de vogels het voor een tweede keer in landbouwgewassen. Het Steunpunt roept iedereen op om een oogje in het zeil te houden en waarnemingen van bruine kiekendieven in landbouwpercelen te melden via: www.steunpuntkiekendief.nl

Kiekendiefbescherming - Jan Nagelkerke

Filmpje

Jimmy Pijcke van SLZ, Johnny du Burck van Roofvogelwerkgroep Zeeland en akkerbouwer Hanny Cortvriendt, vertellen in een filmpje meer over het Steunpunt Bruine Kiekendief, waar je op moet letten en waarom het zo belangrijk is om de dieren te monitoren en te beschermen. 

Bekijk het filmpje 

Steunpunt Bruine Kiekendief

Samenwerking

Het Steunpunt Bruine Kiekendief is een samenwerking tussen ZLTO, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Roofvogelwerkgroep Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Poldernatuur Zeeland en de Provincie Zeeland.