Kleurrijke bermen

Je ziet ze vaak over het hoofd, maar alle bermen en groenstroken in Nederland vormen samen een enorm oppervlak waar zeldzame planten en dieren dankbaar gebruik van maken. Tegenwoordig gaat er gelukkig steeds meer aandacht uit naar deze waardevolle stukken natuur want alleen als bermen en stroken op de juiste manier beheerd of ingezaaid worden kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben daarom een keurmerk voor bedrijven ontwikkeld om een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer te kunnen waarborgen: Kleurkeur. De komende jaren wordt dit keurmerk in samenwerking met De Vlinderstichting en SLZ in Zeeland geïntroduceerd. Ook gemeenten die zelf hun groenbeheer uitvoeren komen in aanmerking voor dit keurmerk.

Berm met bloemrijke vegetatie foto SLZ Lucien Calle

Factsheet

Bekijk de factsheet voor meer informatie over het Kleurkeur.

landkaartje