Kinderen volgen weer buiten lessen

Sinds een aantal jaren worden door Natuur & Zo buitenlessen georganiseerd. Stichting Landschapsbeheer Zeeland is hierbij betrokken door de groepen te voorzien van goede fuiken en de mooiste locaties bij particulieren zodat de kinderen het landschap optimaal kunnen beleven. Komend voorjaar zullen diverse schoolklassen, onder begeleiding van een gids, op verantwoorde wijze op zoek gaan naar amfibieën en waterdiertjes.

Inventarisatie kamsalamanders Zeeuws-Vlaanderen

 

Excursie leerlingen drinkputten

 

Dit past geheel in het recente bewustzijn dat kinderen te weinig bewegen en buiten spelen. Wat is er mooier om het nuttige met het aangename te verenigen? Ze leren meer over de voortplanting, de metamorfose, het leefgebied en de bedreiging van amfibieën. Een mooie manier om het eigen cultuurlandschap en het waterleven te ontdekken in een poel dicht bij school.

Amfibieën ziekte

Tijdens de inventarisatie krijgen de leerlingen ook een korte uitleg over de actuele heersende ziekten onder amfibieën. Stichting Landschapsbeheer Zeeland werkt sinds 2016 via een speciaal protocol om de mogelijke verspreiding van deze ziekten (ranavirus en Bsal) tegen te gaan. Deze ziekten zijn overigens niet overdraagbaar op mensen.

Zeeuwse Natuur

De Zeeuwse Natuur Onder de naam "De Zeeuwse Natuur, Beleef, beweeg en leer bundelen Het Zeeuwse Landschap, Terra Maris, IVN Natuureducatie, Nationaal Park Oosterschelde en Stichting Landschapsbeheer Zeeland hun krachten en activiteiten op het gebied van natuureducatie.

De thema’s die we samen aanpakken zijn: ‘Kind & Natuur’ en ’Natuur & Gezondheid’. Voor Kind & Natuur is de ambitie: alle kinderen naar buiten. Zo zetten we in op promotie van de Zeeuwse natuur als natuurlijke ruimte voor leren via een gezamenlijk aanbod voor onderwijs waar je het landschap echt beleeft. Wat er te doen is en wat je gedaan zou moeten hebben zullen we als organisaties samen voor kinderen zichtbaar maken. Natuurlijk horen daar een aantal bekende activiteiten van SLZ voor kinderen bij zoals bomen planten, wilgen knotten of het samen beheren van je eigen groene omgeving.

natuurwerkdag 2014

Poster Zeeuwse natuur