Kinder Beweeg en Beleef Route Stavenisse

In opdracht van de gemeente Tholen heeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland, samen met een groep kinderen, Jij op Tholen en natuurouders, een wandelroute uitgestippeld waarbij de reeds aanwezige speellocaties, welke zich op diverse plekken bevinden in het dorp, aan elkaar worden verbonden, zodat er een route ontstaat die kinderen spelend/bewegend/ontdekkend kunnen bewandelen van speelplek naar speelplek.

De concrete plannen kunt u hier inzien.

Prikkeling zintuigen

Op deze wandelroute bieden we kinderen tússen de speellocaties andere verleidingen aan en worden ze gestimuleerd tot bewegen, vaker buiten spelen of sporten.

Maar ook andere zintuigen worden geprikkeld. Springen, Ruiken, Proeven, Voelen, Kijken, Horen, Leren, Balanceren, Bewegen. Allemaal termen die op deze route van toepassing zijn.

speel plein kinderen

Spelen op ongestructureerde plekken

Uit onderzoek blijkt dat kinderen het liefst op ongestructureerde plekken spelen, op parkeerplaatsen, op de stoep of tussen bosjes. Juist op dat soort plekken worden ook andere dan alleen de fysieke capaciteiten van kinderen gestimuleerd.

Er is dan meer interactie en samenwerking dan op een georganiseerde speelplek met een schommel en een klimrek waar kinderen vaker op zichzelf gericht zijn.

Walnotenbosje Stavenisse

Speel- en ontdekelementen

Om hierop in te spelen is het plan om langs de route een aantal leuke (natuurlijke) speel- en ontdekelementen aan te brengen, zoals een bijenhotel in het grasveldje bij De Schalm, een wilgentunnel in de grasstrook langs de watergang, een aantal bijenvriendelijke struikjes in het grasveldje met bomen bij het Hertenkamp, balanceer/speelstammen op het grasveldje bij de wipkippen bij het Hertenkamp en halfstam fruitboompjes in de groenstrook voor de speeltuin.

Cursus Bijenhotelsmaken

De route heeft ook nog een verlenging richting de dorpsbosjes, om deze ook bij de route te betrekken.

De gehele route wordt gemarkeerd d.m.v. voetstappen op diverse locaties in de bestrating/stoeptegels. Op de verlenging wordt de route aangegeven middels voetstappen op paaltjes of andere aanwezige elementen.

voetstappen

Klik hieronder om de kaart van de route en de verleningsroute te openen

Toelichting bij nummers op de kaart:

KinderBeweegRoute (2 km):

 1. Bestaande Speeltuin tegenover De Schalm
 2. Plaatsen voetstappen op tegels op stoep tegenover en naast De Schalm
 3. Plaatsen bijenhotel in grasstrookje tegenover De Schalm
 4. Plaatsen voetstappen op tegels op stoep na bruggetje 
 5. Plaatsen voetstappen op tegels op stoep, ivm bewegwijzering 
 6. Plaatsen voetstappen op tegels op stoep na oversteek en voor speeltuin
 7. Bestaand Speeltuintje voor kleine kinderen
 8. Plaatsen voetstappen op tegels en wandelpad tbv bewegwijzering
 9. Plaatsen Wilgentunnel in grasstrook langs watergang
 10. Plaatsen voetstappen tbv bewegwijzering 
 11. Aanplant bijenvriendelijke struikjes in grasveldje met bomen
 12. Aanbrengen balanceer/speelstammen op grasveldje. Hier zijn al 2 wipkippen en bankje
 13. Plaatsen voetstappen op tegels op stoep, tbv bewegwijzering 
 14. Trapveldje, bestaande speelplaats
 15. Plaatsen voetstappen op tegels op stoep tbv bewegwijzering
 16. Aanplant halfstam fruitboompjes in groenstrook voor speeltuin

Verlenging (1,7 km):
Via brug over watergang, over wandelroute door weiland, langs het dorpsbosje, door het Walnoten-dorpsbosje, langs de ijsbaan, via het wandelpad terug naar het bruggetje.

 1. Plaatsen voetstappen op paaltjes of andere aanwezige elementen (wandelnetwerkpaaltjes of lantaarnpaal bijv.), 6 locaties, tbv bewegwijzering.
kinderen fruit plukken

Heeft u hierover vragen of opmerkingen?

Stuur dan een email naar: info@landschapsbeheerzeeland.nl 

Samenwerking

Gemeente Tholen logo