Infectiezieken

Na een relatief warme week, begint het voorjaar voor veel planten en dieren. Padden gaan weer op trek en salamanders zoeken hun voortplantingsbiotoop weer op. Wees alert; als mens kun je eenvoudig dodelijke infectieziekten onder amfibieën verspreiden. Wat moet je wel doen en wat juist niet?

Gewone pad - foto Sandra Dobbelaar SLZ

Raak amfibieën niet aan

Raak amfibieën niet aan! Moet je ze toch hanteren (bijvoorbeeld voor monitoring), doe dan latex handschoenen aan en gooi deze na afloop weg. Kom je in de buurt van voorplantingswater, ben je dan bewust dat je met modder en water, de ziektes kunt overbrengen op andere wateren. Vermijd dus contact met natte ondergrond. Kun je daar niet omheen: ontsmet je schoenen/ laarzen na elk bezoek aan een vochtig gebied en water (dus voor je een volgend gebied bezoekt) met spiritus en spoel na met water.

Op de website van RAVON vind je meer informatie over infectieziektes onder amfibieën: www.ravon.nl/Zakelijk/Ziektes