Hoogstambrigades Zeeland winnen Gouden Mispel 2017!

De Hoogstambrigades van SLZ ontvingen deze ereprijs uit handen van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap op donderdagmiddag 14 december jl..

De Gouden Mispel wordt elk jaar uitgereikt aan 3 personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. De mispel is als symbool gekozen omdat ze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen, aldus de VNC.

De vrijwilligersgroepen van onze Hoogstambrigades in Zeeland zetten zich wekelijks in voor het behoud, restauratie, verversing en onderhoud van hoogstamfruitbomen en dragen daarom bij aan het behoud van een belangrijk stuk cultuur in Zeeland en Nederland. De Hoogstambrigades schieten te hulp met specialistische kennis en daadkracht, ondersteund door Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Dit werk is niet alleen erg waardevol voor het cultuurlandschap in Zeeland maar het geeft de vrijwilligers ook veel persoonlijke voldoening. Wat zij in de afgelopen jaren samen hebben gepresteerd heeft echt een verschil gemaakt. Niet alleen voor de betrokken mensen op maatschappelijk en sociaal vlak maar ook voor de bescherming en ontwikkeling van het landschap in Zeeland.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland en alle vrijwilligers van de Hoogstambrigades danken de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor deze prachtige prijs!

gouden mispel
GM1 GM2 GM3 GM4 GM oorkonde hoogstambrigades hoogstambrigades Plantmateriaal hoogstambrigades hoogstambrigades hoogstambrigades