Gezocht: vrijwilligers monitoring

In het kader van het project ‘Meer natuur voor pittig fruit’, hebben een aantal fruittelers in de gemeenten Borsele, Terneuzen en Kapelle (i.s.m. SLZ) maatregelen genomen om wilde bijen, en daarmee ook de bestuiving van de fruitteelt, te bevorderen. Ook is rekening gehouden met bevordering van natuurlijke plaagdierbestrijders. Eén van de maatregelen is het ophangen van bijennestblokken in boomgaarden. SLZ is op zoek naar vrijwilligers die de bezettingsgraad van de bijennestkasten willen monitoren. Dit houdt in dat bij iedere deelnemende fruitteler de bijenblokken worden bezocht en de bezettingsgraad wordt geregistreerd. De kasten worden drie jaar lang gecontroleerd (mei-dec), zodat een ‘betrouwbaar’ beeld ontstaat. Voorkennis over insecten is niet noodzakelijk, een medewerker van SLZ helpt je op weg en zal je van de nodige informatie voorzien.

Aanmelden en meer informatie 

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger deze monitoringsklus op te pakken of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@landschapsbeheerzeeland.nl o.v.v. vrijwilliger monitoring Meer natuur voor pittig fruit.

Bijenblok - foto SLZ