Gezamenlijke buurttuin in Goes geeft nieuwe kijk op de natuur

Een stuk grond waar spontane natuurontwikkeling wordt afgewisseld met traditionele vormen van tuinieren; dat is het idee van de ‘Zuidtuin’ in Goes. Sinds ruim een jaar wordt deze gezamenlijke tuin aan de Appelstraat onderhouden en verzorgd door een groep fanatieke buurtbewoners.

In het voorjaar is de tuin, die rijk is ingezaaid met o.a. zonnebloemen en klaprozen, bijna niet te missen. Samen met lokaal voorkomende plantensoorten, vormen deze bloemen een belangrijke voedselbron voor o.a. bijen, hommels en vlinders. Om daarnaast zoveel mogelijk verschillende plantensoorten in te tuin te laten ontwikkelen, wordt er twee keer per jaar gemaaid. Planten als brandnetels en grassen krijgen hierdoor minder kans. Uiteraard wordt niet alles in één keer gemaaid, zodat er nog wat overblijft voor de insecten.

Zestig verschillende plantensoorten

In opdracht van de Gemeente Goes voert Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) twee keer per jaar een inventarisatie uit naar de aanwezige plant- en diersoorten. Tijdens de eerste inventarisatie zijn in totaal zestig plantensoorten aangetroffen en zijn ook een aantal hommels, wantsen en vliegen gezien. Door jaarlijks deze inventarisatie te herhalen wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van de planten- en diersoorten.

Een nieuwe kijk op de natuur en de bermen

Na het eerste seizoen van de Zuidtuin zijn de gevoelens voorzichtig positief. Het project belichaamt een nieuwe stroming in de manier waarop er in de maatschappij wordt gekeken naar de natuur en groen. Al is dit voor veel buurtbewoners nog vrij radicaal, we beginnen af te stappen van het gecultiveerde beheer en willen de natuur meer ruimte geven. Partners van het project zijn Gemeente Goes, SMWO en Beveland Wonen (voorheen RWS).