Geannuleerd: Symposium voor de Bruine Kiekendief

De bruine kiekendief, een roofvogel die de Zeeuwse polders eer aandoet, heeft het moeilijk. Door verdroging en verruiging van het natuurlijk broedhabitat verplaatst de bruine kiekendief steeds vaker naar akkers met bijvoorbeeld winter- of zomertarwe of luzerne. Een prima broedbiotoop, maar met het risico dat het nest onbedoeld wordt uitgemaaid tijdens de oogst.

Kiekendief

Bent u er ook bij?

Het Steunpunt Bruine Kiekendief, een initiatief van landbouwers en roofvogelaars in Zeeland, gaat samenwerken om de soort te helpen en nodigt u uit voor het symposium: “De Bruine Kiekendief, een roofvogel van rietlanden tot akkers!” Dit symposium is voor landbouwers, terreinbeherende organisaties, overheidsorganisaties, kiekendiefbeschermers en andere geïnteresseerden. Bent u benieuwd hoe u deze indrukwekkende roofvogel kunt helpen? Zet dan de datum alvast in uw agenda. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.
 

kiek in riet

Symposium geannuleerd

Helaas is het symposium geannuleerd in verband met het coronavirus.

keikendiefbeschermign

Partners

Roofvogelwerkgroep hzl prvoncie ZLTO slz

Foto's: www.johnnyduburck.nl