Geannuleerd: Amfibieën excursie

Op vrijdag 15 mei organiseren we een avondexcursie in Zeeuws Vlaanderen, waarbij ze op zoek gaan naar de koudbloedigen onder ons. Veel amfibieën sparen overdag zoveel mogelijk energie en gaan 's nachts op pad; op zoek naar voedsel. Daarom is deze excursie gepland in de donkere uurtjes: van 22 – 24 uur. Iedereen is welkom om mee te gaan.

Boomkikker

Met de naar verhouding brede kop, grote ogen en geprononceerde 'grijphanden' doet de boomkikker aandoenlijk aan. Het is een populaire soort die in Nederland beschermd wordt door de wet Natuurbescherming en is slechts op enkele plekken te vinden in Zeeland, waaronder West Zeeuws-Vlaanderen.

boomkikker

Kamsalamander

Uit inventarisatie blijkt dat de kamsalamander heel verspreid door Zeeuws-Vlaanderen voorkomt, maar in kleine aantallen. Omdat kamsalamanders maar beperkt mobiel zijn en zich niet zo snel en ver verspreiden, bestaat de kans dat de kamsalamander op termijn in Zeeuws Vlaanderen geleidelijk uitsterft.

kamsalamander

Amfibieën

Het zijn soorten die in een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap van weilanden, heggen en drinkputten goed gedijen. Tijdens de excursie bewonderen we niet alleen de boomkikkers en kamsalamanders, maar ook het overige dierenleven in de poel. Denk aan de geelgerande waterkever, waterschorpioen, schaatsrijdertje, etc.

Aanmelden verplicht

Iedereen is welkom, mits aangemeld. Dit kan bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland via e-mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl of per telefoon: 0113-23 09 36. Na aanmelding wordt de plaats van samenkomst doorgegeven.