Excursie Buitenlui Actief / Erfexcursie

Op zaterdag 28 september organiseren wij een erf excursie in Dreischor. Deze excursie in het kader van 'Buitenlui Actief' is een informele bijeenkomst voor mensen in Zeeland, die actief bezig zijn met hun streekeigen erf, interesse hebben in de natuur en landschap op hun erf of die al met verschillende erfprojecten van SLZ hebben meegedaan.

 

Ieder erf heeft iets bijzonders

Tijdens deze excursie wordt de streekeigen beplanting bekeken en besproken en de eigenaren zelf komen ook aan het woord. Zij lichten hun keuzes voor de inrichting en beplanting van hun erf toe.

Ook wordt er gekeken naar natuur en cultuurhistorie en de zogenaamde landschapselementen; die elementen die van oudsher te vinden zijn in ons landschap en die zorgen voor herkenbaarheid en afwisseling.

Op dit erf zijn allerlei landschapselementen aanwezig zoals knotwilgen, poelen, hagen/singels, takkenrillen, hooiland, een natuurvriendelijke oever en een waterput. Er is dus genoeg te zien en te bespreken.

 

erf

Kennis en ervaring delen

Met deze erf excursie streeft SLZ ernaar om zoveel mogelijk kennis en mogelijkheden over te brengen op de eigenaren zodat zij het zelf kunnen toepassen op hun erf of kunnen delen met andere plattelandsbewoners.

Ieder erf heeft wel iets bijzonders, of in het verleden wel iets bijzonders gehad: een haag langs een hoogstamboomgaard, een bomenrij langs de oprijlaan, een fraai ijzeren hek, een historische steen of een bijzondere landschappelijke inpassing van de gehele boerderij.

 

buitenlui actief

Aanmelden en kosten

Graag uiterlijk 20 september aanmelden via info@landschapsbeheerzeeland.nl

De kosten voor deze excursie zijn € 5,- per persoon en kunnen aldaar aan de SLZ medewerker worden voldaan.

Kievitshoek