Eerste resultaten onderzoek Grijze grootoorvleermuis bekend

Project bescherming vleermuizen 

De Grijze grootoorvleermuis heeft de afgelopen jaren veel terrein verloren in Oost Zeeuws-Vlaanderen. De soort is slechts in hele kleine aantallen aangetroffen in een vijftal kerken. SLZ heeft daarom een projectaanvraag gedaan bij de Provincie Zeeland om de soort te onderzoeken en te beschermen. Het project heeft een looptijd van drie jaar en bestaat uit drie onderdelen: het verbeteren van winterverblijven, de renovatie van monumentale gebouwen en het verbeteren van de leefomstandigheden op kerkzolders. Hoewel het laatste onderdeel zich vooral richt op de Grijze grootoorvleermuis, kunnen ook andere soorten meeprofiteren. 

Tijdens het onderzoek werd samengewerkt met de Zoogdiervereniging en twee stagiaires. De eerste te beantwoorden vragen waren: waar zijn hoeveel Grijze grootoren (en eventueel andere soorten) aanwezig? Hoe maken ze gebruik van de zolders en torens? Waar zijn de in- en uitvliegopeningen? Zijn er knelpunten (hinderlijke verlichting, ontbreken schakels e.d.) op weg naar het jachtbiotoop e.d. aanwezig?

Naast de vijf kerken waar de soort al bekend is, zijn in de wijdere omgeving ook kerken bezocht om te controleren of er daar mogelijk ook exemplaren te vinden zijn. In totaal zijn elf kerken onderzocht, waarbij in zeven kerken camera’s zijn geplaatst. De voornaamste doelsoort, de Grijze grootoorvleermuis is slechts in twee kerken en met lage aantallen vastgesteld. Verbetering van de situatie lijkt urgent. 

Grootoorvleermuis foto SLZ