Digitaal leensysteem voor gereedschap voor vrijwilligers

Digitaal leensysteem voor gereedschap voor vrijwilligers

Woensdag 25 september heeft Gedeputeerde Anita Pijpelink samen met de voorzitter van SLZ Ger van de Velde officieel het digitale leensysteem voor gereedschap in gebruik genomen bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Ondersteuning vrijwilligers

Stichting Landschapsbeheer Zeeland ondersteunt al jaren natuur- en landschapsvrijwilligers o.a. door het faciliteren van goedgekeurd gereedschap.

Echter de vraag werd steeds groter en ondanks dat alle beschikbare tijd en middelen efficiënt werden benut, liet het geen groei meer toe.

Dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Zeeland, heeft SLZ het 'werkveld vrijwilligers' kunnen verbreden. 

Door een andere werkwijze en eenmalige investering kon verder worden geprofessionaliseerd, zodat SLZ de groeiende vraag aan kan, de voorraad materiaal goed kan beheren en de juiste ondersteuning aan vrijwilligers kan bieden, die voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen voor de toekomst.

Anita Pijpelink

Digitaal uitleensysteem

Afgelopen maanden is hard gewerkt om het digitale systeem op te tuigen, waarmee vrijwilligers gereedschap van SLZ kunnen lenen.

Lenen via briefjes en telefoon is verleden tijd: alles zal nu digitaal verlopen.

Vanaf 25 september is het nieuwe leensysteem via de website van SLZ beschikbaar gekomen en kan iedereen er mee aan de slag.

Klik hier om naar het leensysteem te gaan.

gereedschap

Basistaak

SLZ heeft als basistaak vrijwilligers(organisaties) te ondersteunen.

Dat doet zij door het beschikbaar stellen van materialen en gereedschappen, herstel, vervanging en distributie ervan, het afsluiten van verzekeringen voor verlies, beschadiging of diefstal en te zorgen voor kwaliteitsborging, resultaat, scholing en veiligheid.

Momenteel ondersteunt SLZ vooral vrijwilligers(groepen) die actief zijn in het groene landschapsbeheer.  Dat kunnen vrijwilligersgroepen zijn die heel regelmatig werkzaam zijn al dan niet zelfstandig, maar ook bijvoorbeeld bewoners of scholieren, die eenmalig een klus doen. Steeds vaker doen specialistische groepen en (bewoners)groepen of incidentele vrijwilligersgroepen een beroep op SLZ.

SLZ organiseert en coördineert de inzet van 3.153 vrijwilligers met 51.000 uur aan inzet.

Bij een inzetbaarheid van 1500 uur/fte komt dit neer op 32 fte. Het gaat daarbij om 112 groepen, die gemiddeld 50 keer een aanvraag doen en dan gemiddeld 100 stuks gereedschap lenen per jaar.

gezina

Veranderingen

De stichting is door de jaren heen langzaam gegroeid. Meer (verschillende) groepen worden bediend. De materialen, zoals handgereedschap en ladders, zijn continue in roulatie; deze zijn in (permanente) bruikleen bij vrijwilligersgroepen en -organisaties.

Het vrijwilligerswerk evolueert, wordt steeds professioneler. Hogere eisen worden gesteld aan kwaliteit en veiligheid. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, moet SLZ blijven anticiperen. Voorbeelden van steeds strenger wordende veiligheidseisen zijn uitgebreidere structurele instructies, aanpassingen aan vervoermiddelen en uitbreiding van de persoonlijke beschermingsmiddelen, bijv. als het gaat om werken langs de weg, werken op hoogte of werken in gebieden met hoge besmettingsdruk door teken. 

knotten kinderen