De Zeeuwse Erftrofee 2021

Om het behoud van cultureel erfgoed op en rond boerenerven in Zeeland aan te moedigen wordt ieder jaar namens de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ), de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en SLZ de Zeeuwse Erftrofee uitgereikt. Dit jaar is SLZ aan de beurt om een winnaar te kiezen. 

Thema & criteria 2021

Het thema van de Zeeuwse Erftrofee 2021 is: ‘bijzondere inzet voor de versterking van de cultuurhistorische
waarden en biodiversiteit op een streekeigen erf’. Binnen dit thema wordt gekeken naar de volgende criteria: 

  • Inzet voor cultuurhistorische elementen op het erf
  • Inzet voor het vergroten van de biodiversiteit op het erf
  • Inzet voor behoud of aanleg van landschapselementen
  • Inzet op maatschappelijk vlak (kunnen andere mensen ook van het erf genieten? loopt er een wandelpad langs, is er een B&B of is het erf opengesteld tijdens Open Monumentendag?)

Het gaat er hierbij nadrukkelijk om wat de huidige erfeigenaren aan acties hebben ondernomen en niet wat er al op het erf aanwezig was toen ze er kwamen wonen. De Zeeuwse Erftrofee wordt toegekend aan een erfeigenaar en niet aan een erf.

Juryleden

De jury van de Zeeuwse Erftrofee 2021 bestaat uit:

Jan Kees van Gaalen – directeur Binnenste Buiten en winnaar Erftrofee 2020

Niek Smits – projectmedewerker SLZ

Mieke Bierens – bestuurslid SLZ

Binnenkort maken zij de winnaar bekend. De uitreiking vindt in september plaats (onder voorbehoud). 

De Zeeuwse Erftrofee wordt mogelijk gemaakt door:

Nationale postcode loterij ZLTO logo boerderijen stichting zeeland slz