De winnaar van de erftrofee 2019 is...

Op vrijdag 22 november 2019 is de Erftrofee uitgereikt! De erftrofee is een samenwerking tussen de ZLTO, de Zeeuwse Boerderijen Stichting  en SLZ. Het is tot op het laatste moment spannend gebleven waar het winnende erf lag. Maar gelukkig heeft gedeputeerde Jo-Annes de Bat eindelijk bekend gemaakt wie de erftrofee in ontvangst mocht nemen…

En dat is de familie Kodde uit Arnemuiden!

winnaars erftofee

ZLTO als jury

Dit jaar heeft ZLTO de keuze gemaakt wie de erftrofee in ontvangst mocht nemen. ZLTO heeft het accent gelegd op de waardering voor eigenaren met een erf dat functioneert in de hedendaagse landbouwpraktijk.

ZLTO

Cultuurhistorie

Wat SLZ betreft is het erf een echt voorbeelderf! Juist omdat de eigenaren  zoveel moeite doen om hun bedrijfsvoering zo toe te passen dat ook de cultuurhistorie op zo’n mooie manier behouden is en zichtbaar is gebleven. De geschiedenis is nog duidelijk te herkennen aan allerlei kleine cultuurhistorische elementen. Denk hierbij aan: traditionele dakpannen, een varkenskot, een regenbak en een makelaar.

Varkenstal

Natuurwaarde

Door de aanwezigheid van verschillende landschapselementen als een hoogstamboomgaard, een poel, Zeeuwse hagen en laanbomen is dit erf voor planten en dieren een fijne plek.  Zo keert de zeldzame zomertortel na het overwinteren in Afrika jaarlijks terug naar dit erf. Ook profiteren verschillende bijensoorten van de hoogstamfruitbomen. Zo zijn de akkerhommel, rosse metselbij en het roodgatje te vinden op dit erf.

redbum

Erftrofee

De erftrofee is een goede manier om te laten zien dat er veel waardering is voor eigenaren, die hun best doen om zo’n mooi erf te behouden. Alle organisaties die bij de erftrofee samenwerken spelen allen vanuit hun eigen deskundigheid een belangrijke rol om eigenaren te ondersteunen in het behoud van hun erf.

kodde