Cursus bij-vriendelijke groene schoolpleinen

SLZ organiseert in samenwerking met IVN een cursus speciaal voor hoveniers. Ben jij hovenier en wil jij weten hoe je groene schoolpleinen bij-vriendelijk inricht? Dan is deze cursus echts iets voor jou!

Blauwe metselbij

Inhoud van de cursus

Groene schoolpleinen zijn ideale plekken waar planten en dieren een plekje kunnen vinden. Ook is het voor kinderen fantastisch om te kunnen spelen in de natuur. Een groen schoolplein bij-vriendelijk inrichten is weer een vak apart.  Het accent in de cursus ligt op het toekomstig beheer en de wijze waarop biodiversiteit hand in hand gaat met een groen schoolplein.

Knautiabij

Datum en locatie

De cursus omvat twee dagdelen, die elk bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De cursus zal plaatsvinden op 18 december 2019 en 15 januari 2020.

Theoriegedeelte

Het theoriegedeelte van de cursus vindt plaats bij het Dorpshuis in Nisse. Dit geldt voor beide data. Het adres is: Dorpsplein 28 4443AE te Nisse. Van 9.00-9.30 is de inloop, de cursus duurt van 9:30 tot 12:00.

Praktijkgedeelte

De Praktijklocatie voor 18 december is de Kasteelwei Nisse. Dit duurt van 12:00 tot 13:00 uur. De locatie voor 15 januari wordt nog bekend gemaakt.

 

Biodiversiteit

De cursus wordt gegeven om meer bij-vriendelijke Groene schoolpleinen in Zeeland te krijgen. Voor de cursus betalen deelnemers een bijdrage van €35,- (inclusief koffie en thee).

Knautiabij

Aanmelden?

Meld je aan via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel met 0113-23 09 36. Aanmelden graag vóór 16 december 2019.

Akkerhommel

Samenwerking

slz ivn png zeeuwse natuur