Boomkikker & amfibieën excursie

De boomkikker is een kleine, gifgroene kikker die in Nederland bijna niet voorkomt, maar het in West Zeeuws-Vlaanderen goed doet. Hij leeft vaak in hagen in de buurt van poelen. o.a. Het Zeeuwse Landschap verricht veel inspanningen om het leefgebied van deze in Nederland zeldzame kikker te optimaliseren en uit te breiden. Door gericht beheer is de boomkikkerpopulatie de laatste decennia dan ook flink gegroeid.

Omdat boomkikkers ’s nachts actief zijn, is deze excursie van 22.00uur tot ongeveer 24.00 uur. Ontdek bijvoorbeeld wat u zelf kunt doen om deze kikker in stand te houden. Tevens lopen we o.l.v. een gids door het leefgebied van de andere amfibieën, zoals de kamsalamander. Uiteraard zullen we hierbij de nodige uitleg geven.

Boomkikker in struik

Beleef de nacht en het leefgebied.

excursie Boomkikker en Kamsalamander

Deze excursie is een gezamenlijke activiteit van het Boomkikkerfonds, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap. Zij hebben de afgelopen jaren samen gewerkt om dit resultaat te behalen.

Aanmelding:
Reserveren kan via Stichting Landschapsbeheer Zeeland, ook kun je bellen onder kantoortijd. Voor deze excursie geldt een maximum van 30 deelnemers.

Startpunt:
De excursie is in West Zeeuws-Vlaanderen, de exacte locatie wordt bekend gemaakt na aanmelding.

Kosten:
Deelname kost € 5,- p.p., ter plekke contant te voldoen.

Tip:
Doe stevige schoenen of laarzen aan en neem een (bescheiden) zaklamp en een klein flesje water mee.