Bomen voor Koeien

Met de actie ‘Bomen voor Koeien’ zetten we ons in voor een klimaat- en diervriendelijk landschap. Door het planten van bomen en struiken op en langs weilanden krijgen grazende dieren een schaduwplek en bescherming tegen de brandende zon. Deze winter planten we daarom vierhonderd bomen aan. We zijn hiervoor nog op zoek naar geschikte locaties. 

Onnodig lijden en hittestress

Vroeger was in ieder weiland wel een heg, bosje of boom te vinden maar tegenwoordig is het voor veel grazers zoeken naar een streepje schaduw. Tijdens de steeds hetere zomerdagen van afgelopen jaren lijden veel dieren onnodig met hittestress en ziekte tot gevolg. Daarnaast zijn bomen juist in deze tijden van klimaatverandering ontzettend belangrijk.

Passend in het landschap

Veel prachtige boom- en struiksoorten die van oudsher in Nederland voorkomen zijn bijna uitgestorven. Voorbeelden hiervan zijn de wilde appel, mispel, wilde peer en kleinbladige linde. De soorten die in het kader van de actie worden geplant zijn daarom allemaal van inheemse herkomst en passend bij het landschap. Per locatie wordt gezocht naar een goede balans tussen het aantal bomen en het aantal dieren. Door een goed meerjarig onderhoud van de aangeplante bomen en struiken kunnen de dieren jarenlang profiteren van het aangepaste grasland. 

Meer informatie en aanmelden

Boeren die zich willen inzetten voor dier- en klimaatvriendelijke landbouw en mee willen doen met de actie kunnen contact opnemen met Rudie Geus via rudie.geus@landschapsbeheerzeeland.nl of 06-10132321.

Bomen voor Koeien

Bomen voor Koeien is een campagne van Stichting wAarde, Vroege Vogels en LandschappenNL. Ook als je geen eigen land hebt kun je mee doen aan de actie. Via de website www.bomenvoorkoeien.nl koop je voor tien euro een certificaat. Ieder certificaat maakt de aanplant van één boom mogelijk.