Bijvriendelijk beheer - cursus Zeeland

Bijen helpen in het openbare groen

Het gaat niet goed met de bijen. Om hier iets aan te doen is het nodig dat het cultuurlandschap minder eenvormig wordt en we er geschikte bijenplekken aan leggen.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland, IVN Zeeland en HZL streven er samen met bewoners, overheden en andere organisaties naar om bijvriendelijk beheer te stimuleren op kansrijke bijenplekken en om nieuwe bijenplekken in te richten. In de korte cursus ‘Laat jouw buurt zoemen’ leer je in twee avonden hoe jouw eigen tuin of buurt bijvriendelijk maakt, deze cursussen zijn op; donderdag 30 augustus en 13 september 2018 

09.00 - 13.00u   Bijvriendelijk groenonderhoud gemeenten
19.30 - 22.00u   Bijvriendelijk groenonderhoud vrijwilligers

Aardhommel op hand

Beheer afstemmen op de (wilde)bijen

Knautiabij op de Knautia

In de korte cursus ‘Laat jouw buurt zoemen’ leer je hoe jouw eigen tuin of buurt bijvriendelijk maakt. In Zeeland is de cursuslocatie MEC de Bevelanden in Goes. Deelname kost € 35,- inclusief cursusreader. In de cursus leer je welke planten geschikt zijn voor wilde bijen en andere bestuivers en hoe je nestgelegenheid creëert voor verschillende soorten bijen. Ook krijg je tips over succesvol samenwerken met de gemeente en met andere vrijwilligers, voor als je aan de slag wilt in de buurt. Bijvriendelijk werken in tuin en buurtgroen is niet alleen goed voor wilde bijen, maar ook voor andere insecten en de biodiversiteit in het algemeen. De cursus is een initiatief van IVN en wordt gegeven door SLZ. Inschrijven kan via www.ivn.nl/cursussen/activiteiten/laat-jouw-buurt-zoemen

Deze cursus wordt aangeboden in het kader van het project Nederland Zoemt. Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.
Kijk voor meer informatie op www.nederlandzoemt.nl

logo van Nederland Zoemt

 

Flyer - Cursus bijvriendelijk groenonderhoud voor gemeenten

https://landschapsbeheerzeeland.nl/werkzaamheden/wilde-bijenlinie

Ik wil meedoen met dit project
Terug naar overzicht