Bijenwerkdag 15 en 16 maart - Zeeland

Ze zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere insecten. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 359 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseert Stichting Landschapsbeheer Zeeland in samenwerking met De Zeeuwse Natuur en Nederland Zoemt op 15 en 16 maart voor de tweede keer de Bijenwerkdag.

Dus wil je meehelpen aan het bouwen van bijenhotels, open zandplekken creëren of steilwandjes aanleggen? Of wil je kruiden, bloemen, struiken of bomen planten voor een betere voedselvoorziening voor de wilde bij? Meld je dan aan bij een van de locaties in Zeeland. Ga via deze link naar het overzicht van alle Zeeuwse locaties.

 

Bijenwerkdag 2019

Wat heeft de wilde bij nodig?

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft, is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van het openbare groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

Met Nederland Zoemt wordt gezorgd voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Dit gebeurt ook op de Bijenwerkdag waar we samen aan het werk gaan voor de wilde bij. Naast de Bijenwerkdag zijn er diverse activiteiten en programma’s ontwikkeld die bijdragen aan bescherming van de wilde bij zoals diverse gemeenten die zich inzetten om bijvriendelijke gemeente te worden. Zo zijn er groen beheerprogramma’s voor gemeenten en is er o.a de Nationale Bijentelling op 13 en 14 april 2019. Waar het kan worden natuurlijk wilde bijenplekken aangelegd in samenwerking met bewoners, vrijwilligers, gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven.

wilde bij

Waar kun je aan de slag?

De Bijenwerkdag kent in heel Nederland ruim 125 locaties! Kijk voor een locatie bij u in de buurt op Nederlandzoemt.nl. De Bijenwerkdag vindt plaats in samenwerking met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

In Zeeland wordt op 15 en 16 maart op meerdere plekken gewerkt voor de wilde bij, onder andere in Middelburg, Oostkapelle, Noordgouwe en Zaamslag gaan vrijwilligers aan de slag.

Ook in de week eraan voorafgaand worden er klussen gedaan voor de wilde bij. Zo kunnen we aan het werk voor de wilde bij om het aantal nestgelegenheden te vergroten, zoals het aanleggen van bijenheuvels, bouwen van bijenhotels en het maken van steilwandjes. Ook kunnen er planten en struiken gepland worden of bloemen gezaaid worden om de voedselvoorziening te vergroten.

Op diverse locaties is uw hulp van harte welkom. Doet u ook mee? Meld u aan via: www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijenwerkdag

Gewone viltbij

Nederland Zoemt

LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu slaan de handen ineen. Met maar één doel: de wilde bij moet zich hier thuis voelen. Samen laten we Nederland zoemen voor de wilde bij. Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.