Bijenhotel voor basisschool de Zuidvliet

Iedere school een bijenhotel met een bijensnoeptuintje.

Wilde bijen hebben het zwaar, nemen af in aantal en vragen een steuntje in de rug. Ze zijn tenslotte heel belangrijk voor de bestuiving. Ze zorgen voor de appel in je appelmoes en voor de aardbeien op je boterham. Wilde bijen zijn er in veel verschillende soorten, kleuren en maten en ze hebben meer voedsel en nestelplekken nodig. Daarom is Stichting Landschapsbeheer Zeeland op deze manier actief bezig om een Bijenlinie in Zeeland te vormen. Om wilde bijen te helpen gaat Stichting Landschapsbeheer Zeeland in samenwerking met de Gemeente Noord-Beveland bij de Zuidvliet in Kortgene een bijenhotel op een kansrijke bijenplek plaatsen. Een goede manier om kinderen in de praktijk en via een gastles kennis te laten maken met de wilde bijen, die bij hen in de buurt leven.  

Bij of hommel

Schoolkinderen helpen mee

De schoolkinderen krijgen ook een gastles over wilde bijen van MEC-de Bevelanden. Op een geschikte plek worden de bijen blij gemaakt met een eigen nestgelegenheid. De kinderen gaan samen op school een goede plek voor het bijenhotel zoeken. Rond de school staan bloemen en struiken, waar de bijen wat aan hebben. SLZ laat de kinderen praktisch zien hoe een bijenplek kan worden ingericht.

Een bijenhotel is een educatief en mooi voorbeeld van een plek waar solitaire bovengronds- nestelende bijtjes nestelen. Er valt veel over te vertellen en aan te ontdekken.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland helpt bij inrichting van bijenplekken vanuit kennis van de omgeving en van de wensen van bijen ten aanzien van hun leefomgeving.

Daarom vertellen we wat de wilde bij nodig heeft aan nestgelegenheid en voedsel.

Samen werken

Het plaatsen van het bijenhotel vindt plaats op het schoolplein. Ouders die dat willen kunnen mee kijken. De school, de gemeente Noord-Beveland en MEC de Bevelanden werken samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland om kinderen meer te leren over wilde bijen en om een bijvriendelijke gemeente te krijgen.

 

bijenhotel

Een bijenhotel

Wilde bijen zoeken een plek om te nestelen in de buurt van bloeiende planten en waar de omgeving goed beheerd wordt. Zo’n kansrijke plek voor wilde bijen maakt dat de bijtjes kunnen snoepen van nectar en stuifmeel.

Wat zoekt een bij voor nestelplekken:

Bijen houden van warme, zon beschenen plaatsen, om te nestelen. Er zijn veel manieren om iets te doen voor ‘ondergronds nestelende soorten’ en ‘bovengronds nestelende soorten’.

nestgelegenheid4

Nederland Zoemt?

In de Bijenlinie werkt SLZ samen met het IVN en HZL en Nederland Zoemt. Nederland zoemt is een samenwerking tussen LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu omdat de wilde bij ruimte nodig heeft om te nestelen en voedsel zoekt.  Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij de Nationale Postcode Loterij.