Begraafplaats Noorddijk

Tussen 1884 en 1954 werden er op de begraafplaats aan de Noorddijk in Vrouwenpolder 430 mensen begraven. Met de komst in 1954 van de huidige begraafplaats aan de Zoekweg verloor de begraafplaats aan de Noorddijk haar functie en ook het onderhoud van de begraafplaats had geen prioriteit meer. In de decennia daarna raakte de begraafplaats door achterstallig onderhoud steeds verder in verval.

In 2019 is de begraafplaats grondig opgeknapt, waarbij de grafmonumenten zijn gerestaureerd en het groen onder handen is genomen. In 2020 is er een bankje en informatiebord geplaatst. De restauratie vond plaats met steun van de gemeente Veere, de Frits Lensvelt Stichting, vrijwilligers van SLZ en nabestaanden van begravenen. SLZ is sinds de restauratie verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaats, waar nu ook ecologisch maaibeheer wordt toegepast.

Lees het hele verhaal op Zeeuwse Ankers

Begraafplaats Noorddijk Vrouwenpolder