Artikel over Zeeuws ecologisch gazonbeheer in Tuin & Landschap en op Nature Today

In het aprilnummer (2022) van het blad Tuin en Landschap is een artikel gepubliceerd over het gazonbeheer van de Zeeuwse gemeenten, geschreven door SLZ'er Lucien Calle. In het artikel worden de effecten op biodiversiteit, beleving en milieuaspecten van de verschillende maaimethoden besproken. Minder maaien blijkt een positief effect op natuur en milieu te hebben, terwijl uit enquêtes blijkt dat de meeste mensen de extra bloemen waarderen. Bij de zeven deelnemende gemeenten wordt er geëxperimenteerd met het omlaag brengen van het aantal maaibeurten. Inmiddels is er al een flinke oppervlakte van regulier gazon omgezet in veel extensievere vormen, zoals hooibeheer of zelfs sinusmaaibeheer.

Klik hier om het artikel te lezen.

Ook op de website Nature today is, in samenwerking met de Vlinderstichting, een artikel van Lucien Calle over het gazonproject gepubliceerd. Dit artikel is hier te lezen.