Archief

Walnoot voorjaar

Walnoten persen tot olie

Walnoten olie laten maken

Tholen kaart fase 2

Praat u mee over het wandelnetwerk Tholen?

SLZ is op zoek naar mensen die mee willen denken met de routestructuur en later ook mee willen helpen met de aanleg en onderhoud van wandelnetwerk Tholen fase 2. Iedereen is welkom op de startbijeenkomst op 1 maart. Wij vertellen u dan hoe dit project in elkaar steekt en welke bijdrage u zou kunnen leveren. Deze avond is vrijblijvend en voor iedereen die geïnteresseerd is.

Aanplant dorpsboomgaard

Aanplant boomgaard en opening bijenhotel Goes

Bewoners en belangstellende zijn van harte welkom bij de onthulling van het bijenhotel en het planten van halfstamfruitbomen op 7 maart.
Samen met een schoolklas en buurtbewoners zal de vrijwilligersploeg van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) de fruitbomen gaan planten. Tevens zal Wethouder Derk Alssema bijenhotel gaan plaatsen en onthullen. Om 09.30 uur verzamelen we ons in de boomgaard in de wijk Overture aan de Elvis Presleylaan. 

honingbij

Bijenwerkdag

Doe mee met de Bijenwerkdag
Kom 9 en 10 maart in actie met Nederland Zoemt!

Bij

Zeeland doet mee aan eerste Nationale Bijentelling op 21 en 22 april

In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen.

akkerrand

Informatiebijeenkomst Akkervogels omgeving Burghsluis

Informatieavond over ons Partridge project op dinsdag 8 mei van 18.30 – 20.30 uur in het Restaurant van Sportcentrum Westerschouwen.

Boomkikker

Boomkikker & amfibieën excursie

Altijd weer een bijzondere excursie diep in de avond.
Op de mooiste plekjes genieten van zijn leefgebied.

Bij of hommel

Bijen zorgen voor de kers op je taart

Wat hebben wilde bijen nodig?

Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZZB) organiseert in Nisse i.s.m. Stichting Landschapsbeheer Zeeland  (SLZ) op dinsdag 19 juni een bijeenkomst over de wilde bij.
Hoog tijd om meer te weten over deze prachtige insectensoort.

 

wandelen domburgse watergang

Wandelevent

Het jaarlijks wandelevent is voor iedereen die bij het wandelnetwerk betrokken is: overheden, organisaties, grondeigenaren, bedrijven en natuurlijk de vele vrijwilligers die actief zijn bij de aanleg, de controle, het beheer en onderhoud van het wandelnetwerk! Dit event is een moment van waardering voor iedereen die meewerkt.

aanleg dorpsboomgaard

Excursie dorpsboomgaarden Walcheren

Hoogstamfruitbomen zijn karakteristieke elementen in het landschap van Zeeland. Vroeger waren er vele kleine hoogstamboomgaarden bij boerderijen en rond dorpen. Stichting Landschapsbeheer Zeeland is al jaren actief bij aanleg, beheer en onderhoud en in ieder Zeeuws dorp willen we samen met bewoners een toegankelijke boomgaard maken, met medewerking van overheden, terreineigenaren.