Adrie Dijkhuizen: Winnaar Gouden Jirizaag

Vanmorgen (maandag 30 september) heeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland de Gouden Jirizaag uitgereikt aan vrijwilliger Adrie Dijkhuizen. Hij ontving deze door SLZ uitgereikte jaarlijkse ereprijs om hem eens extra in het zonnetje te zetten en te bedanken voor zijn inzet voor het landschap.

Adrie Dijkhuizen

Begin 2014 kwam Adrie bij SLZ terecht en hij had gelijk een grote bijdrage. 

De ploegen die op deze dagen werken zijn actief in het landschapsonderhoud zoals knotwerk, vellen van bomen, plantwerk en in de zomer veel ecologisch maaibeheer (maaien en afharken van terreinen).

Bij zijn werkgevers (onder andere een loonwerker) heeft Adrie veel ervaring opgedaan met het werk met machines. Dit kwam goed van pas bij het werk van SLZ zodat Adrie al snel ook ging werken met de maaibalk en heggenschaar en heeft hij ook zijn bosmaaier- en kettingzaagcertificaat gehaald en vanaf dat moment is hij ook met die machines gaan werken.

Ook voor andere werkzaamheden zoals metselwerk in bunkers of het plaatsen van bijenhotels draait Adrie zijn hand niet om. Al vrij snel was er een nieuwe ploegleider nodig op de maandag en daar was Adrie ook voor in zodat de maandagploeg verder kon blijven draaien. Ook ontstond er een samenwerking met zorginstelling  ‘Zeeuwse Gronden’ die wekelijks met een groepje kwam. Adrie werd aanspreekpunt van het groepje SLZ vrijwilligers die op de donderdag samen met ‘Zeeuwse Gronden’ op stap ging. Zowel de vrijwilligers, medewerkers van SLZ en de vrijwilligers van ‘Zeeuwse Gronden’ hebben Adrie leren kennen als een erg prettig persoon om mee samen te werken.

Adrie is zeer betrokken bij het werk en denkt ook mee om het werk voor elkaar te krijgen. Verder is Adrie heel bescheiden, wat niet nodig is met zijn inzet en opgebouwde kennis. Hij blijft ook rustig bij lastige omstandigheden en komt dan met goede oplossingen wat vertrouwen geeft binnen de ploegen.

Adrie dijkhuizen

Verrassing!

Maandagmorgen was Adrie rustig aan het werk in het Oranjebosch te Oostkapelle. Samen met SLZ medewerker Ivo was hij aan het maaien en harken. Dat doen ze wel vaker zo samen; Adrie is een vaste vrijwilliger bij SLZ en werkt wekelijks in het landschapsbeheer. Zo was Adrie dus vanmorgen het maaisel aan het afharken, waardoor de vegetatie verschraald wordt en meer zeldzame plantsoorten betere kansen krijgen om te groeien.

Plots ziet hij een groepje mensen aan komen lopen. Zie ik daar nu ook mijn vrouw en de kinderen?, denkt hij. Wat komen zij nu doen? En daarachter, hij herkent ze wel: dat zijn SLZ medewerkers, SLZ vrijwilligers, een bestuurslid én de directeur van SLZ! Wat zullen we nu beleven, denkt Adrie. Joan van der Velden, de directeur van SLZ begint een praatje en benadrukt hoezeer SLZ haar vrijwilligers waardeert en dat ze vandaag Adrie daarvoor extra willen bedanken. De jury beschreef waarom zij hém tot winnaar van 2019 heeft benoemd. De Gouden Jirizaag werd officieel door zijn kinderen aan hem overhandigd; dat maakte het extra speciaal omdat Adrie niet wist dat zij hieraan meegewerkt hadden. Na afloop van dit officiële moment zijn alle aanwezigen gezamenlijk gezellig gaan lunchen.

Adrie Dijkhuizen

Nominaties

Alle bij SLZ aangesloten vrijwilligers kunnen een collega-vrijwilliger/groep nomineren voor de Gouden Jirizaag. Uiteraard moet deze wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de genomineerde werkzaam moet zijn op een van de volgende terreinen met een accent op ‘veldwerk’:

  • - soortenbeheer  (weidevogels, vleermuizen, amfibieën, vlinders, insecten, enz.)
  • - cultuurhistorie (inventarisatie, restauratie, beheer, oude fruitrassen, enz.)
  • - wandelnetwerk (ontwerp, aanleg, beheer, enz.)
  • - landschapsbeheer (knotten, hoogstamfruit, enz.)

Ook moet deze persoon/groep zich op verschillende manieren hebben onderscheiden (langdurig, speciaal thema, buitengewone inzet, etc.).

Jury

De afdeling Vrijwilligerswerk van SLZ heeft alle ingezonden nominaties gereduceerd tot 3 personen. De jury, die bestaat uit de winnaar van vorig jaar Wim Roose, Bestuurslid SLZ Thomas Collette en beleidsmedewerker natuur en landschap bij de provincie Monica Schra-Anthonisse, is in de zomer bij elkaar gekomen om deze 3 genomineerden door te spreken. Op basis van de motivatie van de inzenders en de informatie van SLZ over deze genomineerden, hebben zij met z’n drieën besloten wie de winnaar is geworden.

Vrijwilligers

Duizenden Zeeuwen zetten zich in door middel van waardevol vrijwilligerswerk bij SLZ en vinden hier een leuke en zinvolle tijdsbesteding. Jaarlijks zijn vrijwilligers ruim 33.000 uur actief in het landschap. Op terreinen van overheden zijn we regelmatig actief met onze vrijwilligers. Ook op terreinen van natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten komen we geregeld om te werken in de Zeeuwse natuur. Het gaat dan vaak om specialistische werkzaamheden zoals het maaien van rietlandjes of bloemdijken. Het economische belang van dit vrijwilligerswerk is enorm en zou met beroepskrachten onbetaalbaar zijn. Het vrijwilligerswerk groeit nog steeds. Indrukwekkend voorbeeld is hier de inzet van vrijwilligers voor aanleg en beheer van de wandelnetwerken. SLZ zorgt voor de professionele ondersteuning van deze vrijwilligers.

adrie dijkhuizen