Aanpak reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw staat sinds 2017 op de Unielijst van invasieve exoten. Dit betekent onder andere dat EU-lidstaten de plicht hebben om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen of zo te beheren dat verspreiding wordt voorkomen. 

Bestrijden van de reuzenberenklauw is een hele klus maar is zeker uitvoerbaar. De leidraad geeft hier handvatten voor en geeft een compact overzicht van alles wat daar bij komt kijken. Er is o.a. aandacht voor herkenning, achtergrondinformatie, een plan van aanpak en er worden diverse bestrijdingsmethodes uitgelegd. Ook wordt het belang van een gecoördineerde aanpak benadrukt. De leidraad is opgesteld door CLM Onderzoek & Advies en Landschapsbeheer Flevoland en is mogelijk gemaakt door de provincies Flevoland, Gelderland, Utrecht en Overijssel.

Manieren van bestrijding
Voor een succesvolle plaatselijke bestrijding moeten eerst de groeiplaatsen in kaart gebracht worden. Centraal staat altijd dat de zaadbank uitgeput moet worden. Voorkomen dat de planten gaan bloeien is daarvoor essentieel. Dit kan o.a. door maaien of begrazen voordat de plant bloemschermen vormt. Door ook de wortels van de plant aan te pakken is bestrijding nog effectiever.

Bufferzones
Het instellen van bufferzones is een kosteneffectieve methode om ervoor te zorgen dat de reuzenberenklauw zich in een bepaald gebied niet verder kan verspreiden. Een bufferzone is minimaal 25 meter breed; in deze zone wordt ervoor gezorgd dat er geen planten in bloei komen en zaad kunnen zetten. Dat is voldoende om op die plek verspreiding te voorkomen.

Meer informatie 
De Leidraad is op diverse websites te vinden, waaronder www.onkruidvergaat.nl. Meer informatie is te verkrijgen bij Luuk Lageschaar (CLM), 0345-470727, llageschaar@clm.nl of Lodewijk van Kemenade (Landschapsbeheer Flevoland), 06-27308916 kemenade@landschapsbeheer.net. 

In oktober is de Leidraad officieel gelanceerd met een artikel in het vakblad Tuin & Landschap. Lees hier het artikel.