101.000 euro voor versterken cultuurlandschap en biodiversiteit in vijf provincies

Het Dinamo Fonds ondersteunt zes projecten in negen bijzondere gebieden van Nederland; Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland, Schouwen Duivenland, Tholen, de Utrechtse Heuvelrug, de Achterhoek, de Veluwe, de Drentse Veenkoloniën en Twente. Met 101.000 euro wordt in deze gebieden aan het herstel van vitale landschapselementen zoals heggen, hagen, boomwallen, hoogstamfruitbomen, poelen, grasland en dijken een impuls gegeven. De zes projecten hebben het doel om de landschapselementen te herstellen door aanplanten en onderhoud, zodat het historische karakter van het cultuurlandschap in de gebieden wordt versterkt. Daarnaast wordt ook de directe omgeving afwisselender in begroeiing gemaakt zodat de biodiversiteit wordt versterkt voor de bedreigde -en aandachtsoorten in de gebieden.

dinamo

Biodiversiteitsherstel Zeeuwse eilanden

Landschapsbeheer Zeeland gaat in Zeeuws-Vlaanderen en op Zuid-Beveland de steenuil-populaties versterken door op terreinen van verschillende eigenaren hoogstamfruitbomen en knotwilgen te snoeien en aan te planten die belangrijke steenuil leefgebieden vormen. Op Schouwen-Duivenland wordt op de Oude Rietdijk de overwoekerende vegetatie van struweel, brandnetels en bramenstruiken teruggebracht om zo meer ruimte te geven aan de wilde bloemen vegetatie. In ’t Stadsbosje op Tholen wordt het grasland afgeplagd om de grond te verschralen voor de kenmerkende vegetatie. De en de waterkanten worden vrijgemaakt om het leefgebied voor insecten en amfibieën te versterken.

steenuil

Over het dinamo fonds

“Bijzonder is dat de herstelde landschapselementen ook bijdragen aan het weer verbinden van afgezonderde populaties van insecten, amfibieën en dieren in ons cultuurlandschap” zegt Henk Atze Dijkstra directeur van het Dinamo Fonds.

Het Dinamo Fonds maakt zich sterk voor het behoud van onze leefomgeving met dieren, natuur en monumenten. In het bijzonder zet het fonds zich daadkrachtig in voor herstel van de biodiversiteit van onze leefomgeving. In de afgelopen 30 jaar heeft het Dinamo Fonds door schenkingen, rendement en nalatenschappen een solide vermogen opgebouwd. Het jaarlijks behaalde rendement wordt besteed aan projecten en initiatieven op het gebied van dieren, natuur, landschap en monumenten, die het herstel van de natuurkwaliteit als doel hebben of duurzame uitwerkingen hebben op de leefomgeving.

knottende vrijwilligers