Kleine bosjes abonnement

Een eigen bos klinkt erg idyllisch, maar dat is lang niet altijd zo. Want hoe onderhoud je zo'n bos? Zijn de bomen nog gezond? Wat moet je doen met exoten? Stichting Landschapsbeheer Zeeland biedt eigenaren van bosjes de uitkomst: het Kleine Bosjes Abonnement. Dit abonnement is geschikt voor eigenaren van bosjes met een grootte van 0.5 tot 5 hectare.

Bosje Wilhelminadorp

Kleine bosjes in Zeeland

Verspreid over Zeeland vinden we kleine bosjes. In het Zeeuws-Vlaamse zandgebied en in de binnenduinrand wordt het landschap gekenmerkt door veel beplantingselementen waar onder kleine bosjes. In het open polderlandschap vinden we diverse kleine bosjes vaak van jongere datum. Meestal zijn dit 1- of 2 ha terreintjes met een landhuis (de oude landgoedregeling) of populierenbosjes. Veel bosjes bestaan uit een monoculturen (bv populier of naaldhout) en hebben ecologisch gezien een geringe betekenis. Door eenvoudige omvormingsmaatregelen kunnen de bosjes landschappelijk en ecologisch veel aantrekkelijker worden gemaakt.

Baak bosje

Wat houdt het Kleine Bosjes abonnement in?

 • Beheersadvies. Het eerste jaar maakt SLZ een beheersadvies met een inventarisatie van het huidige bos en voorstellen voor verbetering van de natuur- en landschappelijke waarden van het bos. Hierbij kan er gekozen worden voor een bondig advies(ca. 5 pagina's), regulier advies(ca. 12 pagina's) en een uitgebreid advies (ca. 35 pagina's). Het tarief verschilt per adviesvorm.
 • Jaarlijks mondeling advies. Jaarlijks vindt er een bezoek plaats van een SLZ-adviseur. Hierbij worden eventuele problemen besproken en wordt indien nodig een aanvulling gedaan op het bestaande beheersadvies.
 • Uitvoeringsploeg. Desgewenst kunnen diverse voorgestelde maatregelen uit het plan door de doordeweekse vrijwilligersploeg/uitvoeringsploeg van SLZ worden uitgevoerd. Voor het inschakelen van de vrijwilligers/uitvoeringsploeg vragen wij een bijdrage van €200 per dag voor particuliere eigenaren). En €400 voor overheden en bedrijven.

 

  Beheer bosje

  Inhoud bos advies

  Een bos advies bestaat onder andere uit de onderstaande onderdelen:

  • Actuele situatie (de biotische-, abiotische en antropogene situatie)
  • (Gewenste) toekomstige situatie, rekening houdend met de wensen van de eigenaar.
  • Beheersmaatregelen per beheersgroep voor de komende 6 jaar
  • Foto’s en kaarten van het plangebied
  populieren bosje

  Enthousiast geworden?

  Klik op de knop 'aanmelden' in het bovenstaande blauwe kader.

  Kloosterzande bosje