Voor eigenaren van kleine bosjes van 0,5 ha tot 5 ha in Zeeland kan SLZ een beheerplan opstellen en diverse maatregelen t.b.v. verhoging van de natuurwaarden uitvoeren. Bij dit project kunnen wij de eigenaar een beheeradvies aanbieden. Hierin kunt u de actuele stand van zaken vinden en een advies voor het verdere onderhoud in de toekomst. Uitgangspunt is om het bos op
een ecologische manier in te richten voor plant en dier.
 

Klein bosje

inhoud Kleine bosjes project