Heerlijk werken in de buitenlucht! We komen op de mooiste plekje, waar men normaal niet mag komen. Maar wij nu wel, via SLZ, om te snoeien of harken. Op tijd pauze houden met een bakje koffie en gezellig bijpraten met de anderen van de groep.

De SLZ medewerker leert ons tijdens het werken ook nog van alles bij! Zoals over het beheer en behoud van oude bomen, over streekeigen landschapselementen of over cultuurhistorie.

Kees Jansen