Mijn naam is Jan Meijer en ik woon in Middelburg. Ik ben vrijwilliger bij de Hoogstambrigade van SLZ.

De hoogstambrigades bij SLZ zijn actief sinds 2001. Wij dragen zorg voor het onderhoud van 4704 bomen, waarvoor een hoogstamabonnement is afgesloten met 112 eigenaren. Met de opbrengsten wordt een deel van de kosten van de brigades gedekt. De boomgaarden zijn verspreid over heel Zeeland. Gemiddeld gaat het om 42 bomen per boomgaard.

Op donderdag 14 december 2017 mochten wij als Hoogstambrigades de nationale 'Gouden Mispel’ in ontvangst nemen. Dit is een jaarlijkse waarderingsprijs voor personen en/of organisaties die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor behoud, herstel of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

Wij zijn dankbaar dat ons werk wordt erkend door zo'n belangrijke landelijke organisatie als de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

De Gouden Mispel zien wij als een stimuleringsprijs.
Zo’n initiatief zorgt voor extra aandacht voor het landschap en dit is erg waardevol.

GM Jan Meyer