Zeer regelmatig horen wij van Zeeuwse erf-eigenaren dat het onderhoud en beheer van hun erf vaak omvangrijker is dan men van tevoren dacht. Bijvoorbeeld het beheren van de poel, het snoeien van hoogstamfruitbomen of het controleren en herstellen van ingegroeide boombanden/ schurende boompalen bij bomen enz. Ook weten sommigen niet goed hoe en waar te beginnen.

Het Ervenabonnement van SLZ maakt het de eigenaar makkelijker om het toekomstig onderhoud van de land- schapselementen beter op te pakken. Dit abonnement bestaat uit een periodiek advies en de mogelijkheid om gebruik te maken van een specialistische onderhouds- ploeg. Aan de hand van de adviezen kan de eigenaar zelf de werkzaamheden uitvoeren. SLZ stimuleert eigenaren voor uitvoering van het onder- houd aan de eigen landschapselementen. We doen dit door middel van advies, hulp en subsidie. Hierdoor wordt het de eigenaren gemakkelijker gemaakt om het onder- houd op hun erf te verbeteren.

grashommel Patrijs slider algemeen slider algemeen slider algemeen slider algemeen Hoogstam slider algemeen erf met schuur Lathyrus bij erf wandelpad Hekwerk Zeeland Gerard de Looff kist fruit zwartenhoekse zeesluis Natuurwerkdag instructie Steenuil wagenhuis de Danckbare Oostkapelle vleermuis grootoor boomgaard appels akkerrand

Wat houd het in

Eerste jaar

In het eerste jaar komt er een adviseur bij u langs die ruim de tijd neemt om uw gehele erf te bekijken en met u te bespreken. Alle landschappelijke elementen (knotwilgen, hoogstamfruitbomen, drinkput, etc.) komen aan bod, alsmede eventueel aanwezige kleine cultuurhistorische elementen (hekwerk, bakkeet, etc.). De SLZ-adviseur maakt op basis van de rondgang en de bevindingen een adviserende rapportage. Hierin staat een plattegrond van het erf en een omschrijving van de landschapselementen met onderhoudstoestand. Tevens ontvangt u een werkplan voor de komende jaren. Indien nodig zullen wij een vrij- blijvende offerte toevoegen voor het eventueel uitvoeren van werkzaamheden door onze uitvoeringsploeg of geven wij u een doorverwijzing naar gespecialiseerde bedrijven. Ook adviseren wij u over mogelijkheden voor subsidie voor onderhoud of herstel van elementen.

Volgende jaren

De volgende jaren is er jaarlijks tijd beschikbaar voor een kort, eenvoudig onderhoudsadvies. Indien gewenst ont- vangt u een offerte voor de noodzakelijke werkzaamheden.