Ransuil in Zeeland

Ransuilen in Zeeland

De ransuil jaagt vooral langs de randen van een bos en langs wei- en akkerranden waar beschutting is van een houtsingel of heg. In de winter zitten ransuilen lekker bij elkaar. Dat kan in een dichte naaldboom of conifeer op een boerenerf in de polder, maar ook in de bebouwde kom. De bescherming van de ransuil staat in Zeeland nog in de kinderschoenen.

Downloaden