Onderzoeksverslag Bloemrijk Gazon Tholen

Onderzoeksverslag Bloemrijk Gazon Tholen

Het doel van het onderzoek was om antwoord te geven op onderstaande vragen. Zou na het veldseizoen van 2021 hier al antwoord op gegeven kunnen worden? Per vraag wordt dat hieronder aangegeven.

1. Kan met een andere maaifrequentie bloemrijker grasland worden ontwikkeld? Antwoord: hoe minder frequent het gazon gemaaid wordt, hoe minder bloeiende soorten aanwezig zijn. Echter het aantal zweefvliegen en vlinders is op deze veldjes wel hoger dan bij een maaifrequentie van eens per twee weken! Dat verdient nader onderzoek.

2. Kan met een andere maaihoogte bloemrijker grasland worden ontwikkeld? Antwoord: het lijkt erop dat juist bij een geringe maaihoogte, meer bloeiende soorten aanwezig zijn. Dit komt niet overeen met de ervaringen met de veldproef in Goes. Opgemerkt wordt dat mogelijk de (voedselrijke) kleiige grondslag en de uitgangssituatie van het gazon (dichte grasmat) in Tholen de ontwikkeling van een kruidenrijk gazon (nog) in de weg staat.

3. Welk effect heeft afvoer van maaisel op de ontwikkeling van bloemrijk gazon? Een effect is nog niet aangetoond.

4. Welk gazonmengsel geeft de beste uitgangssituatie na inzaaien van een braakliggend terrein: dat is een bloemrijk mengsel zonder gras, bijvoorbeeld Nectar onder het Maaimes.

Downloaden