Onderzoek natuurwaarde gazons vogelwaarde 2021

Onderzoek natuurwaarde gazons vogelwaarde 2021

Vanuit het onderzoek kunnen enkele aanbevelingen geformuleerd worden. De maaifrequentie lijkt op de meeste gazons omlaag te kunnen, zonder dat daarmee het actueel functioneren beïnvloed wordt. Ook bij een regulier en intensief maaibeheer is het goed om enige fasering aan te brengen. In Vogelwaarde werden vaak de meeste gazons in één keer achter elkaar gemaaid. Hier zijn veel mogelijkheden om daar wat meer in de tijd en ruimte gefaseerd mee om te gaan. Door bijvoorbeeld steeds wisselend randen niet mee te maaien. Er zijn interessante mogelijkheden van een combinatie van gazonbeheer met hooibeheer. De meeste bloesem is er op de gazons vroeg in het voorjaar tot ongeveer half juni, met vaak een piek in mei. Door dan niet te maaien krijgen bijvoorbeeld de vroeg in het voorjaar vliegende insecten een kans zich voort te planten. Als half juni pas de eerste snede wordt gemaaid is er vaak teveel massa om in het veld achter laten met de bedoeling om te verteren. Door die eerste snede wel af te voeren ontstaat tegelijk ook een verschralend effect. Nadien kan dan worden verder gegaan met een extensieve manier van gazonbeheer, waarbij er niet meer afgevoerd wordt. Een aardige ontdekking die we deden tijdens het veldwerk is dat een degelijk onderzoek het dragvlak voor biodiverse gazons doet stijgen. Passanten toonden belangstelling en er ontstonden informatieve gesprekken. Wanneer mensen goed geïnformeerd worden is er vaak meer begrip voor een natuurvriendelijker beheer.

Downloaden