Onderzoek natuurwaarde gazons terneuzen 2021

Onderzoek natuurwaarde gazons terneuzen 2021

De proef is hier anders gelopen dan was gepland. Doordat lopende het seizoen het maaibeheer geëxtensiveerd is, is het meer een vergelijking tussen een regulier gazon en een extensief beheerd bloemrijk grasland geworden. Op basis van slechts één jaar inventariseren kunnen voorzichtig enkele conclusies en aanbevelingen gegeven worden.

  • De ecologische vergelijking tussen het reguliere gazon en het extensieve grasland valt heel duidelijk in het voordeel van het extensieve hooiland uit. Daarbij is het reguliere gazon wel een van de minst soortenrijke gazons die in het Zeeuwse gazonproject meegenomen is. Het extensief beheerde stuk hoort bij de toppers in Zeeland.
  • Voor het extensieve deel zijn er voor de toekomst verschillende mogelijkheden voor het maaibeheer. Gekozen kan worden voor een heel extensief gazonbeheer, bv 4 a 6 maaibeurten per seizoen, waarbij de eerste maaibeurt dan na 15-6 kan plaatsvinden. Dan kan er ook worden gehooid, zodat er ook een verschralend effect is. De volgende maaibeurten kunnen dan net zo weinig frequent zijn dat er niet meer hoeft te worden gehooid. Een andere mogelijkheid is om het bloemrijke grasland met het extensieve hooibeheer te continueren, waarbij dan 1 of 2 keer wordt gemaaid en gehooid.
  • De grote nestaggregatie van de Grijze zandbij en overige soorten is iets waar in het beheer rekening mee gehouden moet worden. Eén keer overrijden van deze strook in de vliegperiode kan direct al fatale gevolgen hebben. Daarom kan hier het beste pas na 15-6 worden gemaaid.
  • De natuurwaarde van de extensieve veldjes is zo groot dat het aanbevelingswaardig is deze te blijven monitoren. Daarbij kan gefocust worden op de doelsoorten van de planten en de nestelende zandbijen.
Downloaden