Onderzoek natuurwaarde gazons Goes 2021

x

In het kader van het provinciale project Ecologisch gazonbeheer is in de gemeente Goes het effect van een natuurvriendelijker beheer van gazons op de biodiversiteit onderzocht. Op twee plekken in de kern Goes, in het Schengegebied en langs de Nansenbaan, is een regulier gazonbeheer vergeleken met een natuurvriendelijk gazonbeheer. De reguliere gazons werden ca. 15 keer jaarlijks gemaaid, terwijl de natuurvriendelijke gazons heel extensief gemaaid werden, zes keer jaarlijks. Onderzocht zijn de hoeveelheid plantensoorten, de massa aan bloesem en de hoeveelheid overige soorten.
De extensieve gazons blijken gemiddeld iets soortenrijker en veel rijker aan bloesem. Die verschillen zijn vroeg in het voorjaar nog gering en zijn ’s zomers het grootst. Ook in het najaar hebben de extensieve gazons nog meer soorten en meer bloesem, maar dan worden de verschillen geleidelijk weer kleiner. De extensieve gazons zijn eveneens rijker aan bijzondere plantensoorten.

Downloaden