Onderzoek doelsoorten en beleving vegetaties Noord-Beveland 2023

Onderzoek doelsoorten en beleving vegetaties Noord-Beveland 2023

In Zeeland wordt vanuit diverse invalshoeken onderzoek gedaan naar de effecten van extensief gazonbeheer. In dit rapport wordt verslag gedaan van de activiteiten die in het derde jaar van het provinciale gazonproject in Noord-Beveland is uitgevoerd. Het betreft twee deelprojecten, een onderzoek naar doelsoorten (uitgevoerd door SLZ) en een onderzoek naar draagvlak voor een bloemrijkere vegetatie (uitgevoerd door het IVN).
Deel één betreft een onderzoek naar doelsoorten. De gemeente Noord-Beveland gaat een Groenstructuurplan opstellen. Niet eerder is er een systematische en gebiedsdekkende inventarisatie naar uitgevoerd. Onder doelsoorten vallen Beschermde soorten, Rode lijst soorten en SNL doelsoorten. Voor de gemeente is het uiteraard van belang te weten of deze soorten aanwezig zijn. Ze zijn namelijk heel indicatief voor de potenties die terreinen hebben. Bovendien, als bekend is waar deze soorten aanwezig zijn, kan er in het beheer rekening mee gehouden worden. SLZ heeft deze inventarisatie in 2023 in het kader van dit project gebiedsdekkend in alle gemeentelijke vegetaties uitgevoerd.
Deel twee betreft een onderzoek naar draagvlak voor een bloemrijke vegetatie. Tijdens eerdere jaren is al onderzoek naar draagvlak uitgevoerd bij wijkbewoners (2021, Kortgene) en schooljeugd (2022, Kamperland). In 2023 is een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van toeristen, vanuit Camping Orisant te Colijnsplaat. Daarbij zijn campinggasten zowel geïnterviewd als geënquêteerd, doormiddel van QR-codes en in een afsluitende mail van camping Orisant naar de gasten. Camping Orisant heeft al stappen gezet in het extensiveren van het beheer en heeft zodoende bloemrijke vegetaties.

Downloaden