Meer natuur voor pittig fruit - brochure 2019

Meer natuur voor pittig fruit - vk2019

Deze publicatie bevat de belangrijkste projectresultaten van ‘Meer natuur voor pittig fruit’: (de evolutie van) de bezetting van nestkasten voor metselbijen in boomgaarden en de bevindingen uit onderzoek naar de effecten van metselbijen op de kwaliteit en de vruchtzetting van appel en peer.

We bundelen hier de belangrijkste feiten en ervaringen uit studies en andere handleidingen, en uiteraard ook uit dit project, met focus op de praktische toepassing voor de teler. Ervaringen en bedenkingen van de deelnemende fruittelers zijn daarin meegenomen.

 

Downloaden