Krachten bundelen voor een mooi landschap in Zeeland

krachten bundelen titel brochure

SLZ werkt samen met anderen aan behoud, versterking en ontwikkeling van het streekeigen landschap. We doen dat met mensen, organisaties en overheden in Zeeland. We bieden handelingsperspectief en delen kennis en vaardigheden. Inwoners en betrokkenen laten we participeren en meedenken.

Downloaden