Kamsalamanders in Zeeland

Kamsalamanders in Zeeland

In natuurterreinen worden ze regelmatig door medewerkers, vrijwilligers van Staatsbosbeheer en Het Zeeuwse Landschap geïnventariseerd. De actieve bescherming van de kamsalamander bij particuliere terreinbeheerders kan nog worden uitgebreid.
Daarom wil SLZ ook bij particulieren regelmatig onderzoek doen naar kamsalamanders. U kunt daar zelf ook bij helpen. Door het zetten van een amfibiefuik komen we makkelijk te weten of er kamsalamanders in de poel zitten.

Downloaden