Evaluatie natuurontwikkeling Het Nieuwe Diep Goes, 2021

Evalutatie natuurontwikkeling Het Nieuwe Diep

Een voortzetting van het huidige beheer lijkt geschikt om de natuurwaarden verder te ontwikkelen.

Ook de voortzetting van de monitoring is erg nuttig, zodat een vinger aan de pols gehouden kan worden en bijgestuurd kan worden als het verkeerd dreigt te gaan.

Bovendien is het heel aardig de natuurontwikkelingen in de loop der tijd te kunnen volgen. Het is nuttig excursies voor bewoners te organiseren.

Downloaden