De Zeeuwse volkstuin als natuurreservaat

De Zeeuwse Volkstuin als natuurreservaat

Je hoort de laatste tijd veel over ‘biodiversiteit’ en met goede reden. Een veelheid aan inheemse soorten en leefgebieden is onmisbaar voor een gezonde en evenwichtige natuur. Hoewel we planten- en diersoorten lang niet altijd goed zien of herkennen, spelen ze stuk voor stuk een belangrijke rol. En veel soorten kunnen best een flinke steun in de rug gebruiken. Dat een volkstuin ons veel te bieden heeft weten we. Maar het zijn potentieel ook nog eens ideale leefgebiedjes voor allerlei flora en fauna. Op een klein oppervlak barst het er van de micro-omgevingen waar uiteenlopende planten- en diersoorten kunnen gedijen. Een soort natuurreservaten in het klein. Samen vormen alle Zeeuwse volkstuinen nog best een flinke oppervlakte! Met simpele ingrepen en alternatieven kunnen volkstuinders het verschil maken en de Zeeuwse biodiversiteit een handje helpen. In deze folder vind je meer informatie over een aantal kwetsbare soorten die zich thuis voelen in de Zeeuwse volkstuinen en praktische handvatten om hier als tuinder mee aan de slag te gaan

Downloaden