Bruine Kiekendief

Brochure

De bruine kiekendief is een kenmerkende vogel van de Zeeuwse polders. Hij broedt meestal in rietvelden en jaagt vaak in het agrarisch gebied. Maar het gaat niet goed met deze roofvogel. Door achteruitgang van zijn natuurlijk broedhabitat is het broedsucces met de helft gedaald. Bruine kiekendieven kiezen daarom steeds vaker voor landbouwpercelen om in te broeden. Naar schatting gaat het om 10-20% van de Zeeuwse populatie. Meestal verloopt het broeden voorspoedig, totdat er geoogst wordt. Dan bestaat de kans dat de eieren of jongen onbedoeld worden uitgemaaid. Daarom is het van belang op tijd nesten op te sporen en beschermende maatregelen toe te passen wanneer nodig. Help jij het Steunpunt Bruine Kiekendief mee een oogje in het zeil te houden?

Downloaden