Artikel natuurvriendelijk gazonbeheer in vaktijdschrift 'Tuin en Landschap'

Artikel

In het aprilnummer (2022) van het blad Tuin en Landschap is een artikel gepubliceerd over het gazonbeheer van de Zeeuwse gemeenten, geschreven door SLZ'er Lucien Calle. In het artikel worden de effecten op biodiversiteit, beleving en milieuaspecten van de verschillende maaimethoden besproken. Minder maaien blijkt een positief effect op natuur en milieu te hebben, terwijl uit enquêtes blijkt dat de meeste mensen de extra bloemen waarderen. Bij de zeven deelnemende gemeenten wordt er geëxperimenteerd met het omlaag brengen van het aantal maaibeurten. Inmiddels is er al een flinke oppervlakte van regulier gazon omgezet in veel extensievere vormen, zoals hooibeheer of zelfs sinusmaaibeheer.

Downloaden